ŘLZ301

Hodnocení a vzdělávání zaměstnanců

Hodnocení a vzdělávání zaměstnanců
Předmět studentům představí základní metody pro vzdělávání a rozvoj zaměstnanců, možnosti plánování jejich karierního růstu a jednotlivě pak rozebere metody pro hodnocení pracovního výkonu a odměňování  zaměstnanců. Výstupem předmětu je postupová práce.

Anotace předmětuPředmět se skládá z několika složek, jejichž spojení tvoří správný způsob řízení lidských zdrojů a tím se řadí k základním činnostem HR managementu. 

Studenti se seznámí s hodnocením, vzděláváním a rozvojem zaměstnanců, se strategií rozvoje zaměstnanců a strategií pracovních vztahů. To vše jsou totiž faktory, které umožňují zaměstnavateli ovlivnit výkonnost nejen jednotlivce, ale i skupiny. 

  • Východiska a metody pro efektivní hodnocení zaměstnanců
  • Vzdělávání zaměstnanců, základní formy, trendy, plánování
  • Hodnocení vzdělávacích aktivit a měření jejích efektivity
  • Systém rozvoje kariéry zaměstnanců

Predmety

Zvolte kvalitní ONLINE STUDIUM na CARDIFF ACADEMY SE, které Vám nabídne prakticky zaměřené studium v nejvyšší kvalitě.