Master of Laws

Veřejné právo

Studenti LLM programu Veřejné právo se seznamují s organizací veřejné správy, program se pak zaměřuje především na správní právo, správní řád a správní řízení. Důraz je kladen také na evropské aspekty veřejné správy. 

Pokud hledáte prakticky zaměřené vzdělání v oblasti veřejného práva, je tento program určen právě pro vás. Program je vhodný nejen pro uchazeče s předchozím právním vzděláním, ale také pro střední a vyšší management, CEO a majitele společností, kteří se chtějí o veřejném právu dozvědět více a zvýšit svou kvalifikaci. Celé studium probíhá v českém jazyce s akceptací slovenského jazyka.

 

Studenti LLM programu Veřejné právo se seznámí se základními informacemi o správním právu, o jeho předmětu, zařazení, právech a parametrech, o základních skutečnostech, kterými se zabývá a utvoří si ucelený pohled na obecnou úpravu správního řízení a další instituty obsažené ve správním řádu. Studenti si osvojí základní informace o právní úpravě postavení obcí a krajů jako územních samosprávních celků a seznámí se nejen s ústavními základy územní samosprávy. Absolvent tohoto programu chápe roli organizování v podmínkách veřejné správy a je obeznámen s klíčovými body v zákoně o obcích a krajích.

 
  • Metody, postupy a zásady organizování v podmínkách veřejné správy
  • Právní úprava postavení obcí a krajů jako územních samosprávných celků
  • Obecná úprava správního řízení a další instituty obsažené ve správním řádu
  • Historický vývoj i současné fungování institucí Evropské Unie s ohledem na fungování a význam veřejné správy
Garantem tohoto programu je JUDr. Pavel Vetešník, Ph.D.

Předměty - Veřejné právo

Základní blok

Volitelný blok

MIMOŘÁDNÁ AKCE
CENA ZA STUDIUM 49.000 Kč
Cena bez DPH je platná do 19. 5. 2024

PŘIHLÁŠKA

KONTAKTUJTE STUDIJNÍ ODDĚLENÍ

Na Folimance 2155/15, Praha 120 00

info@cardiffacademy.cz
+420 601 501 114

Navštivte nás na

Kontaktujte nás