VRP401

Správní řád a správní řízení

Správní řád a správní řízení
Cílem tohoto předmětu je podat ucelený pohled (vycházející ze soudní judikatury i právní doktríny) na obecnou úpravu správního řízení a další instituty obsažené ve správním řádu jako jsou veřejnoprávní smlouvy, opatření obecné povahy, stížnosti apod. Výstupem předmětu je postupová práce.

Anotace předmětuPředmět se zabývá procesními předpisy, obecnou úpravou správního řízení, úpravou úkonů ve veřejné správě, veřejnoprávními smlouvami a ostatními opatřeními. 

Další probíranou látkou budou základná zásady činnosti správních orgánů, které je nutno respektovat, a to i v případě, že by jinak nebyl správní řád použit. 

Předmětem výuky bude dále podrobná charakteristika předpisu a jeho jednotlivých částí. Pozornost pak bude kladena na jednotlivá stádia správního řízení, a to od postupů před zahájením až po opravné prostředky. 

  • Působnost správního řádu
  • Základní zásady činnosti správních orgánů
  • Obecná charakteristika správního řízení
  • Průběh správního řízení

Predmety

Zvolte kvalitní ONLINE STUDIUM na CARDIFF ACADEMY SE, které Vám nabídne prakticky zaměřené studium v nejvyšší kvalitě.