VRP101

Organizace veřejné správy

Organizace veřejné správy
Student se v předmětu seznámí s postupy, metodami a zásadami organizace v podmínkách VS. Organizování je podstatná činnost managera, jejíž cílem je vytvořit efektivní vnitřní strukturu organizace. Tato potřeba je podmíněna tím, že jednotlivé činnosti je třeba provádět více lidmi a jejich řízení je tak ovlivněno možnostmi jednotlivce řídit druhé. Výstupem předmětu je postupová práce.

Anotace předmětu: Pochopit roli organizování v podmínkách veřejné správy znamená najít odpovědi na základní otázky efektivního fungování veřejnoprávních institucí v podmínkách tržního hospodářství.

  • Typologie organizačních struktur
  • Struktura ve veřejné správě a uplatnění organizačních struktur
  • Výzvy pro efektivní organizaci ve veřejné správě

Predmety

Zvolte kvalitní ONLINE STUDIUM na CARDIFF ACADEMY SE, které Vám nabídne prakticky zaměřené studium v nejvyšší kvalitě.