VRP201

Právo územně samosprávných celků

Právo územně samosprávných celků
Cílem předmětu je seznámení studentů s právní úpravou postavení obcí a krajů jako územních samosprávných celků. Podívají se nejen na ústavní základy, ale také se naučí pracovat s klíčovými body, které jsou obsaženy v zákoně o obcích a krajích. Výstupem předmětu je postupová práce.

Anotace předmětuCo je to územní samospráva? Můžeme ji definovat jako prostorově vymezený funkční celek, který má právo sám rozhodovat o svých záležitostech. Patří sem samospráva, která je vykonávána územně samosprávnými celky, obcí nebo krajem. 

Studenti se seznámí s pojmy jako decentralizace kompetencí, přenášením kontroly a zabezpečováním úkolů ve veřejné správě. 

  • Základy územní samosprávy
  • Samostatná působnost obcí
  • Krajské zřízení
  • Samostatná působnost krajů

Predmety

Zvolte kvalitní ONLINE STUDIUM na CARDIFF ACADEMY SE, které Vám nabídne prakticky zaměřené studium v nejvyšší kvalitě.