VRP301

Správní právo

Správní právo
Cílem tohoto předmětu je podat základní informace o správním právu (o jeho předmětu, zařazení do systému práva či pramenech) a o základních skutečnostech, kterými se správní právo zabývá (jako jsou formy činnosti ve veřejné správě, správní dozor apod.). Výstupem předmětu je postupová práce.

Anotace předmětuPředmět obsáhne pojem správní právo, jeho význam a využití. 

Jeho úkolem je charakterizovat to, čím se správní právo zabývá, přitom věnuje pozornost pramenům, subjektům a vykonavatelům veřejné správy, formám činnosti a správnímu dozoru. 

  • Předmět správního práva
  • Prameny správního práva
  • Subjekty a vykonavatelé veřejné správy
  • Pravomoc správních orgánů

Predmety

Zvolte kvalitní ONLINE STUDIUM na CARDIFF ACADEMY SE, které Vám nabídne prakticky zaměřené studium v nejvyšší kvalitě.