VRP501

Evropské aspekty veřejné správy

Evropské aspekty veřejné správy
Předmět studenty seznámí s historickým vývojem a jeho vlivem na dnešní fungování evropských institucí, bere ohled na funkci a význam veřejné správy. Zaměřuje se jak na teoretickou část, tak i na praktické využití. Studenti se seznámí s možnými přístupy k evropské integraci, s fungováním EU podle Lisabonské smlouvy. Velký důraz je kladen na základní instituce EU. Výstupem předmětu je postupová práce.

Anotace předmětuOd chvíle připojení České republiky k Evropské unii, je ČR zásadním způsobem ovlivňována jejími institucemi a legislativou. 

Tyto instituce a práva Evropské unie ovlivňují zásadním způsobem celý systém veřejné správy. Předmět proto rozebírá instituce a politiku EU. 

Dále se zaměřuje na teorii Evropské unie a praktické problémy evropské integrace institucí EU. 

  • Proces integrace
  • Definice evropské integrace
  • Instituce, vymezení a jejich role
  • Sociologický institucionalismus

Predmety

Zvolte kvalitní ONLINE STUDIUM na CARDIFF ACADEMY SE, které Vám nabídne prakticky zaměřené studium v nejvyšší kvalitě.