ŘLZ101

Personální management

Personální management
Předmět obsáhne celkovou oblast personálního řízení, studenty seznámí s významem řízení lidí a s úkoly s tím souvisejícími, s východisky, vývojem i současným pojetím. Studentům jsou představeny vnější i vnitřní podmínky personálního řízení, organizační kultura, klima a identifikace pracovníků a specifika mezinárodního řízení. Výstupem předmětu je postupová práce.

Anotace předmětuKlíčový zdroj pro organizaci a její bezproblémový chod jsou lidé. To oni rozhodují o všech zdrojích a informacích. 

Lidská pracovní síla představuje pro organizaci vyšší investice, avšak jejich návratnost je veliká. Lidské schopnosti jsou totiž zásadní a nenahraditelné. Proto musíme skvěle ovládat řízení lidí, jelikož tím ovlivňujeme výkonnost a prosperitu organizace. 

  • Význam a úkoly řízení lidí v organizaci
  • Východiska a vývoj personálního řízení
  • Organizační kultura, organizační klima a identifikace pracovníků s organizací a prací
  • Personální strategie a personální politika

Predmety

Zvolte kvalitní ONLINE STUDIUM na CARDIFF ACADEMY SE, které Vám nabídne prakticky zaměřené studium v nejvyšší kvalitě.