ŘLZ201

Motivace a pracovní spokojenost

Motivace a pracovní spokojenost
Předmět studenty seznámí s významnými osobnostními charakteristikami lidí ve vztahu k práci, které v praxi ovlivňují pracovní chování. Dále předmět rozebere problematiku motivace, pracovní spokojenosti a výkonnosti pracovníků. Naučí studenty pracovat s nástroji pro stimulaci zaměstnanců a motivačním programem. Výstupem předmětu je postupová práce.

Anotace předmětuChování pracovníků je ovlivňováno organizací, jejím klimatem, pracovní skupinou a systémem řízení a vedení. Pracovní chování člověka, které se z toho odvozuje, pak ovlivňuje efektivitu práce a proto je třeba na něj dbát. 

  • Pracovní chování a osobnost člověka ve vztahu k práci
  • Pracovní motivace a stimulace
  • Teorie pracovní motivace
  • Faktory pracovní spokojenosti

Predmety

Zvolte kvalitní ONLINE STUDIUM na CARDIFF ACADEMY SE, které Vám nabídne prakticky zaměřené studium v nejvyšší kvalitě.