MZD101

Projektový management ve zdravotnictví

Projektový management ve zdravotnictví
Studenti se seznámí se základními aspekty projektového řízení, jehož součástí je především efektivní organizace, plánování a práce se zdroji. Studenti se naučí projektovému myšlení díky praktickým příkladům z oblasti zdravotnictví, a budou tak schopni uchopit základní postup od přípravy až po controlling daného projektu pro uplatnění v praxi. Dále budou představeny příklady jednotlivých bariér a limitů, se kterými se v této oblasti mohou setkat. Výstupem předmětu je postupová práce.
Anotace předmětu: Nezbytným předpokladem fungování jakékoliv organizace v současné době, včetně zdravotnických zařízení, je zavádění projektového managmentu, který má vést k efektivní změně k lepšímu, a to jak uvnitř organizace, tak i naven. Projektový management vyžaduje specifické manažerské kompetence a návyky, s kterými se studenti v předmětu seznámí. Bude se jednat především o efektivní komunikaci při práci na projektu, nastavení správných cílů a uchopení základních metrik pro měření úspěšnosti projektu.
  • Sektor zdravotnictví a jeho specifika
  • Příprava a cíle projektu
  • Limity při plánování projektu
  • Základní metriky měření úspěšnosti projektu

Predmety

Zvolte kvalitní ONLINE STUDIUM na CARDIFF ACADEMY SE, které Vám nabídne prakticky zaměřené studium v nejvyšší kvalitě.