MZD301

Etika a administrativa ve zdravotnictví

Etika a administrativa ve zdravotnictví
Cílem tohoto modulu je seznámit se se základní problematikou etiky a komunikace ve zdravotnictví. Studenti se seznámí se základy etiky, různými etickými přístupy a jejich specifickými aplikacemi v rámci praxe, stejně tak se specifikami komunikace ve zdravotnictví. Studenti se dále seznámí s politikou CSR (Corporate social responsibility) a administrativní stránkou etiky, která v sobě zahrnuje např. otázku GDPR apod. Výstupem předmětu je postupová práce.
Anotace předmětu: Předmět pojednává o teoretických i praktických základech etiky, morálky, o významu komunikace ve velmi specifické, a to zdravotnické oblasti. Uvedené atributy patří k nedílným součástem fungování každého zdravotnického zařízení, které ctí lidský přístup k nemocným. V posledních letech se znovuotevřela problematika mnoha morálních témat, jež ovlivnila pandemická doba. Součástí předmětu bude i otázka administrativy ve zdravotnictví, s jejíž problematikou se dlouhodobě vypořádává celý zdravotnický systém. Studenti tak budou kriticky nahlížet na tato témata a navrhovat řešení, která stojí na morálních a etických základech současnosti.
  • Otázka morálky a její specifika v rámci zdravotnictví
  • Komunikace a její náležitosti
  • Problematika administrativy ve zdravotnictví
  • CSR ve zdravotnictví

Predmety

Zvolte kvalitní ONLINE STUDIUM na CARDIFF ACADEMY SE, které Vám nabídne prakticky zaměřené studium v nejvyšší kvalitě.