PSM501

Koučink

Koučink
Cílem předmětu je primárně představení manažerského koučinku, který je významný pro efektivní práci s lidmi, zaměřující se na rozvoj, motivaci a zvýšení výkonu jak u jednotlivců, tak u celých týmů. Studenti se seznámí s pojmem koučink, jeho definicí, významem, nástroji, postupy a technikami, osvojí si jeho základní styly. Absolventi předmětu mají také povědomí o mezinárodní asociaci koučů a možnostech spolupráce. Výstupem předmětu je postupová práce.

Anotace předmětuKoučink je zásadní prvek v hledání cesty k nejlepšímu využití lidského potenciálu, který nám ho pomáhá zvyšovat a dostat z něj to nejlepší. 

Každý člověk v sobě nese veliké množství možností a jen málokdy ho plně využívá. Právě k tomu využíváme způsob vedení lidí, který poskytuje nový prostor pro rozvoj výkonnosti nejen jednotlivce, ale i celé skupiny.

Schopnost koučovat je žádanou výbavou každého dobrého manažera. 

  • Vymezení pojmu koučink a pojmů s ním souvisejících
  • Východiska koučování
  • Koučovací proces, koučovací nástroje a modely koučování
  • Koučink jako efektivní metoda rozvoje a vedení lidí

pexels-ron-lach-8036324

Zvolte kvalitní ONLINE STUDIUM na CARDIFF ACADEMY SE, která Vám nabídne prakticky zaměřené studium v nejvyšší kvalitě.