LEA101

Management a leadership

Management a leadership
Cílem předmětu je pochopení manažerské činnosti a dovednosti a rozdíl mezi nimi a dovednostmi leadera. Student se naučí jak porozumět a v praxi správně využít principy leadershipu. Student by si měl najít vlastní styl vedení lidí, který mu vyhovuje, a umět využít různých technik při práci se svými podřízenými. Výstupem předmětu je postupová práce.

Anotace předmětu: Pojmy manažer a leader bývají často zaměňovány, což je omyl. Efektivní manažer musí umět vytvořit pozitivní atmosféru na pracovišti a zároveň dbát na plnění všech úkolů a pravidel. 

V dnešní době máme mnoho lidí ve vůdčích rolích, otázkou však je, jak se jim daří úspěšně vést. Studenti se tak pokusí najít odpověď na to, kdo je vlastně správný leader.

  • Manažerská hierarchie
  • Oblasti a činnosti managementu
  • Pozice manažera z pohledu organizační úrovně

Predmety

Zvolte kvalitní ONLINE STUDIUM na CARDIFF ACADEMY SE, které Vám nabídne prakticky zaměřené studium v nejvyšší kvalitě.