LEA501

Prezentační dovednosti

Prezentační dovednosti
Studenti si v předmětu uvědomují důležitost předávání informací jasně, efektivně a srozumitelně, získávají rady a tipy v oblasti prezentace, vhodného projevu a dojmu na druhé. Výstupem předmětu je postupová práce.

Anotace předmětuÚspěšnost prezentace a všeobecně komunikace je vždy hlavně v naší osobnosti, proto tento předmět podněcuje práci na přirozenosti projevu, autenticitě a emoční inteligenci. Přirozený projev ovlivňuje komplexně náš způsob vystupování, posiluje přesvědčivost projevu a pomáhá nám k sebevědomému vystupování.

  • Přirozený projev
  • Vstupy pro úspěšnou prezentaci
  • Komunikační smyčky
  • Použití NLP k efektivnější komunikaci

Predmety

Zvolte kvalitní ONLINE STUDIUM na CARDIFF ACADEMY SE, které Vám nabídne prakticky zaměřené studium v nejvyšší kvalitě.