LEA301

Koučink

Koučink
Předmět Koučink má za úkol manažerský koučink představit jako důležitou složku, která je neopomenutelná v práci s lidmi. Koučink je podstatný pro rozvoj potenciálu, motivaci a zvyšování výkonu nejen jednotlivce, ale i pracovních týmů. Studentům jsou představeny důležité koučovací nástroje, techniky a postupy, seznámí se se základy koučovacího stylu a mohou rozvinout schopnost koučink aplikovat v praxi. Výstupem předmětu je postupová práce.

Anotace předmětuKoučování poskytuje nový prostor pro rozvíjení výkonnosti nejen jednotlivých zaměstnanců, ale i celých týmů. Koučink nám může pomoct nalézt cestu k většímu využití lidského potenciálu. 

  • Východiska koučování
  • Koučovací proces, koučovací nástroje a modely koučování
  • The Grow Model
  • The Achieve Coaching Model

Predmety

Zvolte kvalitní ONLINE STUDIUM na CARDIFF ACADEMY SE, které Vám nabídne prakticky zaměřené studium v nejvyšší kvalitě.