SAM301

Řízení vztahů se zákazníky

Řízení vztahů se zákazníky
Studenti se v tomto předmětu seznámí s teoretickými základy v přípravě a řízení vztahů se zákazníky a navazováním tohoto tématu na manažerskou strategii a praxi. Zaměří se na základy přístupů k přípravě, realizaci i vývoj řízení. Prioritou v předmětu jsou trhy B2B. Výstupem předmětu je postupová práce. Výstupem předmětu je postupová práce.

Anotace předmětuVztahy se zákazníky jsou v dnešní době velice důležitou součástí efektivní konkurenceschopnosti a v celé řadě případů jsou i nutnou podmínkou pro úspěšný rozvoj v podniku. V případě důsledného rozvíjení vztahů spolu s aplikací nejnovějších poznatků a zkušeností pak vznikne prospěch nejen pro stranu dodavatele, ale i pro odběratele. 

Řízení vztahů se zákazníky v moderním pojetí znamená celý proces navazování, budování a rozvíjení vztahu, a to od výběru potenciálních zákazníků, přes identifikaci potřeb, požadavků a očekávání až po metody inovace, vývoje produktů a stabilizaci vztahů.

  • Aplikace analýzy prostředí v ŘVZ
  • Odlišení se a konkurenční výhoda
  • Navazování kontaktů, rozvíjení vztahů a jejich ukončování
pexels-ron-lach-8036324

Zvolte kvalitní ONLINE STUDIUM na CARDIFF ACADEMY SE, která Vám nabídne prakticky zaměřené studium v nejvyšší kvalitě.