PRK301

Etika v koučování

Etika v koučování
Cílem modulu "Etika v koučování" je seznámit studenty s významem a důležitostí etického chování v oblasti koučování a poskytnout jim vhodné nástroje a znalosti, aby mohli dodržovat etické normy při poskytování koučovacích služeb. 

Studenti se naučí, jak rozvíjet své koučovací dovednosti v souladu s Etickým kodexem Mezinárodní federace koučů (ICF), který stanoví klíčové hodnoty a etické standardy chování pro kouče. Dále se seznámí s principy a náležitostmi koučovací dohody o poskytování služeb a s tím, jak ji využívat v praxi. Výstupem předmětu je postupová práce.

Anotace předmětu: Každé řemeslo a každá profesionální služba má svá pravidla, stejně jako koučování. Etický kodex a koučovací dohoda pomáhají koučům vyhnout se problémům s klienty a stanovit si pravidla pro svou práci. Bez těchto pravidel by bylo snadné se dostat do konfliktu s klientem. 
  • Etický kodex
  • Koučovací dohoda
  • GDPR
  • Získávání klientů

pexels-ron-lach-8036324

Zvolte kvalitní ONLINE STUDIUM na CARDIFF ACADEMY SE, která Vám nabídne prakticky zaměřené studium v nejvyšší kvalitě.