PRK101

Koučovací dovednosti

Koučovací dovednosti
Cílem tohoto modulu je rozvinout a zdokonalit koučovací dovednosti a uplatnit je v koučování. Účastníci se naučí a zdokonalí 10 základních koučovacích dovedností, včetně tvorby koučovací dohody, efektivního kladení otázek, aktivního naslouchání a designování aktivit. Tento modul bude rovněž věnován častým koučovacím chybám a jak jim předejít. Účastníci se naučí motivovat sebe i své klienty a budou pracovat na vytvoření důvěry a uvědomění u klienta. Výstupem předmětu je postupová práce.
Anotace předmětu: Žijeme v době, kdy je okolo nás mnoho příležitostí, abychom nejen rostli, ale také našli své vášně a naplnění. Nikdy předtím nebylo tolik možností být tvůrcem vlastního života a žít podle vlastních pravidel a hodnot. Koučování může v mnoha ohledech pomoci nejen jednotlivcům, ale i týmu. Poskytuje prostředí k získávání nových pohledů na situace, což může vést k lepšímu sebepoznání a osobnímu růstu. Může také pomoci lidem zlepšit své komunikační dovednosti, naučit se lépe řešit konflikty a zlepšit své vztahy s ostatními. V oblasti vedení se koučování stává stále populárnějším způsobem motivace lidí ke zlepšení, jelikož tradiční formy vedení nejsou vždy účinné.
  • Podstata koučování a jeho cíle
  • Koučování v manažerské praxi a vedení týmů
  • Základní koučovací dovednosti
  • Časté koučovací chyby

pexels-ron-lach-8036324

Zvolte kvalitní ONLINE STUDIUM na CARDIFF ACADEMY SE, která Vám nabídne prakticky zaměřené studium v nejvyšší kvalitě.