MAM501

Branding a efektivní PR

Branding a efektivní PR
Předmět má za cíl představit konkrétní fáze strategického konceptu vztahů s veřejností a jednotlivé fáze jeho tvorby. Studenti se seznámí s pohledem z teorie i praxe a s postupy, které pak vedou k finálnímu zpracování dlouhodobého konceptu celé komunikace. V předmětu se student soustředí na identitu, image a jednotlivé prvky značky, jako je například logo, symbol či jméno, které umožňují definovat značku. Výstupem předmětu je postupová práce.

Anotace předmětuPředmět zahrnuje celý pohled na strategický koncept a podrobně rozebírá jeho samostatné fáze. Pozornost je zaměřena zejména na analytický přístup, jeho možnosti a jeho formulaci podle cílů a cílových skupin. 

V předmětu si rozebereme jednotlivé nástroje, které jsou využitelné pro komplexní komunikační plán. Podíváme se na hodnocení v obecné rovině, a to nejen na straně vstupů a realizace jako takové, ale i na straně výstupů, které jsou základní rovinou pro další rozvíjení a aktualizaci strategie. 

V neposlední řadě se předmět zaměřuje na charakteristiku a klasifikaci produktů a na návrhy potenciálních produktových strategií. 

  • Tvorba strategického PR plánu
  • Klasické modely PR a jejich využití
  • PRE model
  • Strategický koncept, nástroje a taktika

Predmety

Zvolte kvalitní ONLINE STUDIUM na CARDIFF ACADEMY SE, které Vám nabídne prakticky zaměřené studium v nejvyšší kvalitě.