MVZ401

Zdravotní pojištění a systém zdravotní péče

Zdravotní pojištění a systém zdravotní péče
Cílem předmětu je seznámit se s problematikou poskytování zdravotní péče a s fungováním systému zdravotního pojištění v České republice. Pochopit metody a zásady v organizaci systému, jejich význam a základní principy. Výstupem předmětu je postupová práce.

Anotace předmětuV předmětu je studentům poskytnut základní přehled o fungování zdravotnického systému a zdravotního pojištění v ČR. 

Ekonomická podstata zdravotních služeb se rozděluje do samostatných systémů ve světě a srovnává je. Kromě toho analyzuje samotný systém zdravotního pojištění v ČR.

  • Zdravotnictví, ekonomie zdravotní péče, zdravotní politika
  • Ekonomická podstata zdravotnických služeb
  • Typy zdravotních systémů a jejich srovnání
  • Fungování systému veřejného zdravotního pojištění

Predmety

Zvolte kvalitní ONLINE STUDIUM na CARDIFF ACADEMY SE, které Vám nabídne prakticky zaměřené studium v nejvyšší kvalitě.