MVZ301

Finance ve zdravotnictví

Finance ve zdravotnictví
Cílem předmětu je seznámení se základními pojmy v podnikové ekonomice, studenti se naučí pracovat s výrazy jako cash flow, účetní výkazy, finanční analýzy, principy řízení nákladů nebo způsoby oceňování. Výstupem předmětu je postupová práce.

Anotace předmětuFinanční řízení je ve zdravotních zařízeních často slabý článek v celém koloběhu vedení. Zejména pak u nemocnic, kde nevyužívají správným způsobem jeho pravidla. Často totiž věnují minimální pozornost nákladům a výnosům, které jsou klíčové pro úspěšné řízení financí ve zdravotnictví.

Předmět se proto zaměřuje na základní pojmy a jejich výklad, který umožňuje správné chápání i pro neekonomy. Mimo to poskytuje návod, jak mohou finanční manažeři motivovat k zavedení nových metod. 

  • Význam finančního řízení ve zdravotnictví
  • Majetková struktura zdravotnického zařízení
  • Manažerské účetnictví ve zdravotnictví

Predmety

Zvolte kvalitní ONLINE STUDIUM na CARDIFF ACADEMY SE, které Vám nabídne prakticky zaměřené studium v nejvyšší kvalitě.