MVZ501

Medicínské právo

Medicínské právo
V předmětu se studenti seznámí s regulací vztahů z právního hlediska, které vznikají při poskytnutí zdravotnických služeb, které se souhrnně nazývají medicínské právo. Výstupem předmětu je postupová práce.

Anotace předmětuSouhrn právních norem, které upravují vztahy, které vznikají ve zdravotnictví, se nazývá medicínské právo. Hlavními subjekty ve vztazích medicínského práva jsou pacienti, poskytovatelé a zdravotníci. V předmětu se tak studenti seznámí se základními relevantními předpisy a konkrétně se pak soustředí na předpis upravující práva a povinnosti uvedených jednotlivců, tedy zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách.

  • Základní předpisy v oblasti medicínského práva a jejich aktuální znění
  • Základní práva a povinnosti poskytovatelů zdravotních služeb, zdravotnických pracovníků, pacientů a pojišťoven
  • Odpovědnostní vztahy vznikající v důsledku porušení povinností při poskytování zdravotních služeb

Predmety

Zvolte kvalitní ONLINE STUDIUM na CARDIFF ACADEMY SE, které Vám nabídne prakticky zaměřené studium v nejvyšší kvalitě.