MVZ201

Řízení kvality ve zdravotnictví a etika

Řízení kvality ve zdravotnictví a etika
Cílem předmětu je pochopení základních pojmů a postupů v zavádění nových systémů do zdravotnického zařízení u nás. Studenti se naučí popsat jednotlivé procesy, kterými dosáhnou mezinárodních standardů kvality. Absolvent předmětu má základní přehled o etice ve zdravotnictví, ovládá její základy a různé přístupy a také je umí aplikovat. Výstupem předmětu je postupová práce.

Anotace předmětuZákladním úkolem všech zdravotních zařízení je poskytnout kvalitní, odbornou ale i účinnou a hospodárnou péči pro všechny pacienty. Právě z tohoto důvodu je potřeba stále vytvářet prostředí, které je pro tyto cíle vhodné. 

  • Kvalita ve zdravotnických zařízeních
  • Akreditace a certifikace ve zdravotnických zařízeních
  • Hodnocení kvality ve zdravotních zařízeních
  • Nedostatky v kvalitě zdravotnických zařízení

Predmety

Zvolte kvalitní ONLINE STUDIUM na CARDIFF ACADEMY SE, které Vám nabídne prakticky zaměřené studium v nejvyšší kvalitě.