S-SFM

Self marketing

Self marketing
Účastníci tohoto volitelného předmětu se seznámí s praktickými zásadami a metodami pozitivní komunikace, s možnostmi a významem verbálních a neverbálních signálů v manažerské praxi, a v neposlední řadě si představí konkrétní návrhy efektivních postupů k prosazení vlastních myšlenek, návrhů a cílů, prostřednictvím adekvátních řečnických metod. Výstupem předmětu je postupový test.

Anotace předmětuPředmět předává studentům znalosti verbální i neverbální komunikace a řečnického projevu. Absolvent předmětu získá praktická doporučení jak komunikovat s cílovou skupinou pro konkrétní účely. 

  • Charakteristika komunikace pro naše účely jednání s cílovou skupinou
  • Verbální komunikace
  • Neverbální komunikace
  • Řečnické projevy

Predmety

Zvolte kvalitní ONLINE STUDIUM na CARDIFF ACADEMY SE, které Vám nabídne prakticky zaměřené studium v nejvyšší kvalitě.