H-FMG

Finanční management

Finanční management
Studenti se seznamují s obecnými principy finančního řízení, pochopí význam majetkové a kapitálové struktury podniku pro finanční rozhodování a vztahů. Absolvent je obeznámen s významem informačních toků a uplatňování metod finančních analýz. Výstupem předmětu je postupový test.

Anotace předmětuFinanční řízení firmy, společnosti nebo podniku představuje zásadní část podnikového řízení, které je nezbytnou součástí ovlivňující veškeré činnosti firmy. Finanční řízení můžeme tedy shrnout jako aktivity, které zajišťují maximálně efektivní financování z hlediska cílů dané společnosti. 

Hlavním úkolem společnosti je dosažení kladného hospodářského výsledku a zvyšování hodnoty celého podniku, proto je potřeba zvládat usměrňovat veškeré procesy, které jsou v podniku realizovány. 

  • Struktura rozvahy
  • Řízení likvidity a cash-flow
  • Investiční rozhodování

Predmety

Zvolte kvalitní ONLINE STUDIUM na CARDIFF ACADEMY SE, které Vám nabídne prakticky zaměřené studium v nejvyšší kvalitě.