P-PRP

Pracovní právo

Pracovní právo
Předmět se snaží studenty provést základními pojmy a principy pracovního práva, právními vztahy mezi zaměstnancem a jeho zaměstnavatelem, a to jak před, při, tak i po změnách či skončení pracovního poměru. Výstupem předmětu je postupový test.

Anotace předmětuTento předmět shrnuje vývoj pracovního práva a pohlíží na něj jako na samostatné právo odvětví a zákoníku práce jako hlavní právní normy, upravující právní vztahy mezi zaměstnanci a zaměstnavateli. Student se seznámí s pojmy závislé práce, základních zásad a subjektů pracovněprávních vztahů. Rozebírá základní prvky právní úpravy vzniku, změny a skončení pracovního poměru, dohody o pracovní činnosti a dohody o provedení práce.

V rámci tohoto předmětu studenti získají základní orientaci v zaměstnaneckých vztazích, ve kterých se každodenně pohybují i oni sami.

  • Pracovní právo a zákoník práce
  • Pracovněprávní vztahy a jeho subjekty
  • Pracovní poměr a dohody o pracích mimo pracovní poměr
  • Pracovní poměr - změny nebo skončení

Predmety

Zvolte kvalitní ONLINE STUDIUM na CARDIFF ACADEMY SE, které Vám nabídne prakticky zaměřené studium v nejvyšší kvalitě.