P-AUP

Autorské právo

Autorské právo
Studenti se v předmětu seznámí s autorským právem, jeho zařazením v právním řádu a také zařazením ve vztahu k ústavně zaručeným právům a svobodám. Vysvětluje základní odlišnosti autorskoprávní ochrany od ochrany průmyslově právní. Výstupem předmětu je postupový test.

Anotace předmětuPředmět se studentům snaží vysvětlit pojetí kontinentálního systému autorskoprávní ochrany a jeho odlišnosti od anglo-amerického právního systému platného v autorském právu. Účastníci předmětu získají znalost základních typů práv upravených v autorském zákonu, principů, na nichž je autorskoprávní ochrana postavena, a nejdůležitějších institutů. 

Dále předmět poskytne schopnost spojení těchto znalostí s praktickými souvislostmi, v nichž je autorské právo aplikováno především v podnikatelské sféře a soukromé sféře.

  • Kontinentální právní systém autorského práva vs. common law
  • Mezinárodní smlouvy
  • Směrnice a nařízení Evropské unie
  • Judikatura Soudního dvora Evropské unie

pexels-ron-lach-8036324

Zvolte kvalitní ONLINE STUDIUM na CARDIFF ACADEMY SE, která Vám nabídne prakticky zaměřené studium v nejvyšší kvalitě.