S-EFS

Efektivní sebeřízení

Efektivní sebeřízení
Cílem tohoto předmětu je proniknout svou účastí v tomto předmětu do všech úskalí sebeřízení a time managementu. Výstupem předmětu je postupový test.

Anotace předmětuSebeřízení a efektivní řízení času je jednou z nejdůležitějších dovedností manažera, která má zásadní vliv na jeho výkonnost a úspěšnost.

Cílem předmětu je proto seznámit studenty s pojmy self a time management, osvojit si metody a techniky, které slouží k lepšímu hospodaření s časem a ke zvýšení úrovně sebeřízení.

  • Tři kroky k efektivnímu sebeřízení
  • Stresory - jak je poznat a jak je zvládat
  • Strategie zvládání stresu
  • Syndrom vyhoření a jak se mu vyhnout

Predmety

Zvolte kvalitní ONLINE STUDIUM na CARDIFF ACADEMY SE, které Vám nabídne prakticky zaměřené studium v nejvyšší kvalitě.