P-GDP

GDPR

GDPR
Tento předmět je studentům průvodcem základními pojmy a zásadami v oblasti zákonů GDPR. Poskytuje základní orientaci v zákoně o ochraně osobních údajů, vysvětluje zásady a právní důvody zpracování osobních údajů, přiblíží celou problematiku citlivosti údajů a zaměřuje se také na sankce v případném porušení. Výstupem předmětu je postupový test.

Anotace předmětuPředmět studenty seznámí s obecnými informacemi o GDPR, které následně jednotlivě rozebere po kapitolách, které zahrnují základní a nejdůležitější pojmy, nové přístupy a zásady a právní důvody zpracování.

  • Co znamená obecné nařízení o ochraně osobních údajů
  • Vymezení základních pojmů GDPR
  • Nové přístupy a povinnosti
  • Zásady a právní důvody zpracování

Predmety

Zvolte kvalitní ONLINE STUDIUM na CARDIFF ACADEMY SE, které Vám nabídne prakticky zaměřené studium v nejvyšší kvalitě.