S-VSD

Vůdcovské schopnosti a dovednosti

Vůdcovské schopnosti a dovednosti
Cílem tohoto předmětu je seznámit se s nejdůležitějšími manažerskými a vůdcovskými schopnostmi a dovednostmi v souvislosti s řízením firmy. Výstupem předmětu je postupový test.

Anotace předmětuManažer je dnes klíčovým činitelem každé společnosti, od kvality vykonávání jejich funkcí se pak dále odvíjí prosperita celé organizace. Proto je potřeba, aby zastánce této pozice ovládal skvěle všechny funkce. 

Jedná se o specifickou skupinu pracovníků, jejichž hlavním úkolem je kontrola pracovních činností ostatních pracovníků, organizace a využívání jejich disponibilních zdrojů.

  • Plánování a rozvoj manažerských dovedností
  • Systém hodnocení a odměňování manažerů
  • Delegování pravomoci a odpovědnosti
  • Motivace pracovníků

Predmety

Zvolte kvalitní ONLINE STUDIUM na CARDIFF ACADEMY SE, které Vám nabídne prakticky zaměřené studium v nejvyšší kvalitě.