H-MLZ

Management lidských zdrojů

Management lidských zdrojů
Studenti se v předmětu seznamují se systémem personálního řízení v organizaci ve vztahu s hodnotovým systémem společnosti a kulturou organizace, podívají se na vybrané personální procesy, na některé z nich se zaměří do hloubky stejně jako na pokročilé a strategické řízení lidských zdrojů. Výstupem předmětu je postupový test.

Anotace předmětuLidé jsou pro organizace a společnosti klíčovým zdrojem, žádný stroj nedokáže nahradit jejich znalosti  a schopnost práce s nimi. Rozhodují o finančních i materiálních zdrojích, pracují s informacemi. Představují pro organizaci značné investice, jejichž návratnost je ale mnohonásobně vyšší. Proto řízení lidí ovlivňuje výkonnost i prosperitu každé organizace. 

  • Přehled základních personálních činností
  • Primární úkoly managementu lidských zdrojů
  • Efektivní administrativní řízení
  • Strategické činnosti ŘLZ

Predmety

Zvolte kvalitní ONLINE STUDIUM na CARDIFF ACADEMY SE, které Vám nabídne prakticky zaměřené studium v nejvyšší kvalitě.