H-RMG

Risk management

Risk management
Předmět si klade za cíl seznámit studenty se základními přístupy k řízení rizik. Dále si tito studenti osvojí postup analýzy rizik, určení pravděpodobnosti výskytu rizika a stanovení velikosti dopadu. Na základě těchto charakteristik pak dokáží vybrat vhodnou strategii pro ovládání rizika. Výstupem předmětu je postupový test.

Anotace předmětuZa neoddělitelnou součást podnikání můžeme označit riziko. Na jedné straně představuje naději k dosažení pozitivních výsledků, na druhé však hrozbu ztráty a ohrožení životaschopnosti podniku. Důsledky působení rizik vyvolávají požadavky na jejich řízení.

Tento předmět shrnuje nejen postup analýzy rizika s formulací doporučení pro ovládání jednotlivých rizik, ale zabývá se i formulací koncepce řízení rizika v rámci celé organizace.

Zavádění systému řízení rizik v organizaci si vyžaduje požadavky na strukturovaný přístup k řízení změn.

  • Riziko - druhy, klasifikace, postoj k němu
  • Ovládání rizika - možnosti, strategie
  • Volba způsobu ovládání rizika
  • Modely řízení změn

Predmety

Zvolte kvalitní ONLINE STUDIUM na CARDIFF ACADEMY SE, které Vám nabídne prakticky zaměřené studium v nejvyšší kvalitě.