H-MPR

Marketing a Public Relations

Marketing a Public Relations
Studenti se v předmětu seznámí s moderními trendy v teorii i praxi marketingové komunikace a Public Relations. V rámci předmětu bude představen nejen MKT mix a praxe marketingové komunikace v reklamě, podpoře prodeje, public relations, osobním prodeji a direkt marketingu, ale i nové marketingové techniky jako je wom, virální, guerilla, internetový, mobilní marketing a product placement. Výstupem předmětu je postupový test.

Anotace předmětuPráce v marketingu je náročná na čas a zdroje. Největším úskalím je správně pochopit, co vlastně prodáváme, proč a kdo jsou naši zákazníci, abychom na základě této znalosti mohli připravovat marketingový plán jak oslovit naši cílovou skupinu a tento plán úspěšně implementovali nejen směrem k zákazníkům, ale i dovnitř naší organizace.  Klíčem k úspěchu jsou motivovaní zaměstnanci, skvělý a kvalitní produkt, značka, loajální zákazníci a v neposlední řadě náš zisk, který následně můžeme reinvestovat do dalších aktivit firmy.

  • Marketingové strategie a koncepce
  • Charakteristika a analýza prostředí (SWOT)
  • Zákazník a jeho potřeby, motivy segmentace trhu a získávání informací o zákaznících, zpracování informací a zpětná vazba
  • Marketingový plán a proces marketingového plánování.

Predmety

Zvolte kvalitní ONLINE STUDIUM na CARDIFF ACADEMY SE, které Vám nabídne prakticky zaměřené studium v nejvyšší kvalitě.