H-MNI

Management inovací

Management inovací
Studenti získají přehled o moderním přístupu vědy a praxe k inovacím, důvodech, proč se inovacemi zabývat, kde hledat inspiraci, jak s nápady systematicky pracovat, hodnotit je a uvádět do praxe. Rovněž se naučí, jak efektivně sledovat trendy a přizpůsobovat inovace aktuálním potřebám trhu. Výstupem předmětu je postupový test.

Anotace předmětuInovace mají v současnosti neocenitelný význam, neboť zásadně ovlivňují naše každodenní životy a otevírají se nové možnosti. Jejich přítomnost je patrná ve všech oblastech našeho života. 

V oblasti podnikání slouží jako klíčový nástroj pro zvyšování konkurenceschopnosti. Firmy, které inovují, často dosahují lepších výsledků a získávají náskok před konkurencí.

Zahájení inovačního procesu představuje komplexní výzvu, která může vyžadovat značné finanční investice a zároveň podnítit změny ve firemní kultuře a myšlení zaměstnanců. Navzdory obtížím může tento proces přinést dlouhodobé výhody a udržitelnost podnikání.

  • Inovace - dělení, druhy, řády
  • Hodnocení a úspěšnost inovací
  • Inovační proces a jeho fáze
  • Design thinking

Predmety

Zvolte kvalitní ONLINE STUDIUM na CARDIFF ACADEMY SE, které Vám nabídne prakticky zaměřené studium v nejvyšší kvalitě.