H-PRŘ

Projektové řízení

Projektové řízení
Cílem předmětu je primárně objasnit základní principy, úkony, nástroje a metody v řízení projektů, v souladu se světovými trendy a moderním pojetí PŘ. Tento předmět se věnuje řízení projektů, a to jak z pohledu zavádění projektového řízení v již fungujících firmách, tak způsobem řízení u konkrétních projektů. Výstupem předmětu je postupový test.

Anotace předmětuPředmět je rozdělen do tří sekcí, ve kterých se věnuje projektovému řízení. V první části se soustředí na přípravu a plánování projektu, kdy a proč projekt využívat. Studenti se seznámí s metodou projektového rámce a jejím uplatňováním. 

V druhé části se studenti zaměří na vize, cíle a jeho metriky v projektech, na jejich stanovení. Naučí se také strukturovat projekt, vytvořit základní design. 

Třetí sekce se věnuje práci s plány a harmonogramy při řízení projektu, controllingu, projektovému týmu, leadershipu, komunikaci a efektivnímu vedení. Neopomenutelnou součástí jsou zásady při řešení konfliktů a nestandartních situací. 

  • Úvod do problematiky projektového řízení
  • Základní pojmy pro řízení projektů
  • Podstata projektového řízení
  • Metody a techniky používané v projektovém řízení

Predmety

Zvolte kvalitní ONLINE STUDIUM na CARDIFF ACADEMY SE, které Vám nabídne prakticky zaměřené studium v nejvyšší kvalitě.