S-MNP

Manažerské praktiky

Manažerské praktiky
Student se v předmětu snaží pochopit roli manažera, osvojit si nejefektivnější polohu této role, seznámit se styly vedení a jejich používáním. Stanovuje cíle, osvojuje si komunikaci a vystupování této role. Absolvent by měl být schopen směřovat podřízené ke stanoveným cílům, zvládat konflikty, námitky, ale zároveň být schopen chválit a dávat zpětnou vazbu. Výstupem předmětu je postupový test.

Anotace předmětuPředmět připravuje studenty na obtížnou a prestižní pozici manažera. Předává dovednosti rozhodování, organizace a plánování, vedení týmů a porad, kontroly, zpětných vazeb, komunikace i etikety, které jsou nezbytnými pro takto zásadní pozici.

Správný manažer musí každý den řešit mnoho a mnoho komunikačních situací, musí správně rozhodovat a nést za to pak i zodpovědnost. Studenti by se díky tomuto předmětu měli v těchto oblastech práce manažera lépe orientovat, a získat tak větší jistotu na své manažerské pozici.

  • Základní manažerské činnosti
  • Osobnosti manažerů
  • Vedení lidí a jejich motivace
  • Hodnocení pracovníků

Predmety

Zvolte kvalitní ONLINE STUDIUM na CARDIFF ACADEMY SE, které Vám nabídne prakticky zaměřené studium v nejvyšší kvalitě.