Jak úspěšně zvládnout studium na Cardiff Academy?

Jak úspěšně zvládnout studium na Cardiff Academy?
 

Ač se může zdát, že studium může být náročné vzhledem ke studijním podmínkám, není tomu tak. Organizace studia je navržena takovým způsobem, aby i nejvytíženější manažeři měli čas studium úspěšně absolvovat.

Studium je rozloženo do 2 bloků. První, povinný blok se skládá z modulů, které jsou předem nastaveny dle oboru studia. Výstupem modulů z povinného bloku jsou postupové práce v minimálním rozsahu 10 normostran.

Druhý, volitelný blok se skládá z modulů, jež si student sám vybírá dle jeho preferencích. Výstupem z volitelných modulů jsou postupové testy, které jsou dvojího druhu. Student se může setkat s vědomostním testem, který je tvořen 20 uzavřenými otázkami. Na vypracování testu mají studenti neomezený počet pokusů. Druhým typem jako tzv. “osobnostní testy“, které reflektují studentovi slabé a silné stránky v rámci soft a hard.

Studium je završeno obhajobou závěrečné práce, která probíhá online s tří člennou komisí, a klerá se skládá z lektorského týmu Cardiff Academy.

Jestliže si nejste i tak jisti, zda byste test zvládli, vyzkoušejte si níže náš vzorový test k modulu GDPR. Pokud byste měl/a zájem se podívat na studium o něco blíž, zkuste si naše studium nanečisto.

Zkuste si náš test nanečisto.

Test nanečisto