MRK101

Marketing produktu a značky

Marketing produktu a značky
Studenti se seznamují s koncepty, které se týkají marketingu produktu a značky. Učí se rozeznávat úroveň a klasifikaci produktu a poznávají možnosti produktové strategie. Dále se seznámí se spotřebními a průmyslovými trhy, jejich rysy a odlišnostmi a konceptem značky. Výstupem předmětu je postupová práce.

Anotace předmětuPodstatou předmětu je osvojit si základy marketingu produktu a značky, a zlepšit tak své postavení na trhu. V předmětu se studenti seznámí s charakteristikou a klasifikací produktů a s produktovými strategiemi a jejich tvorbou. 

Nedílnou součástí předmětu je i seznámení s marketingovým výzkumem a prací s ním. 

  • Charakteristiky a klasifikace produktů
  • Hlavní odlišnosti průmyslových a spotřebních trhů
  • Obal, jeho funkce, typ
  • Fáze testování koncepce výrobku

Predmety

Zvolte kvalitní ONLINE STUDIUM na CARDIFF ACADEMY SE, které Vám nabídne prakticky zaměřené studium v nejvyšší kvalitě.