MRK201

Marketingová komunikace a argumentace

Marketingová komunikace a argumentace
Předmět seznamuje studenty se způsoby marketingové komunikace, jejich podstatou a vhodností pro použití v praxi. Stejně tak se seznámí se základními principy marketingového myšlení, strategií a argumentací. Výstupem předmětu je postupová práce.

Anotace předmětuPředmět se soustředí na marketingovou a komerční komunikaci, jejich podstatu a možné podoby. Absolvent předmětu je schopen navrhnout koncept marketingové a komunikační strategie v praxi. 

  • Argumentace jako strategický způsob přemýšlení
  • Formy komerčních komunikací
  • Zásady marketingové argumentace
  • B2C a B2B, reklama, rozdíly segmentu

Predmety

Zvolte kvalitní ONLINE STUDIUM na CARDIFF ACADEMY SE, které Vám nabídne prakticky zaměřené studium v nejvyšší kvalitě.