MRK301

Social media

Social media
Předmět studenty seznamuje s praktickým využitím online marketingu a představuje jim komplexní možnosti kampaně v digitálním prostředí na jednotlivých platformách. Výstupem předmětu je postupová práce.

Anotace předmětuPředmět se soustřeďuje na problematiku digitálního marketingu a využití aplikací, internetu a sociálních sítí v jeho prospěch. 

Z hlediska obsahu jsou studentům představeny hlavní nástroje online marketingu a vysvětleny postupy pro jejich efektivní využití. 

Mimo to se studenti seznámí s možnostmi měření a vyhodnocení marketingových digitálních aktivit a práce s těmito výsledky.

  • Strategie v online prostředí
  • Metodika SEE-THINK-DO-CARE
  • Obsah na sociálních sítích
  • Měření digitálních aktivit na webu skrze Google Analytics

Predmety

Zvolte kvalitní ONLINE STUDIUM na CARDIFF ACADEMY SE, které Vám nabídne prakticky zaměřené studium v nejvyšší kvalitě.