FIN501

Finanční trhy

Finanční trhy
Cílem tohoto předmětu je pochopení základních teoretických předpokladů pro investování na finančních trzích, ale zároveň si také osvojit praktické a osvědčené techniky potřebné k tomu, abychom byli schopni efektivně investovat kapitál, a to zejména na akciových burzách. Absolventi předmětu získají znalosti efektivních metod umožňujících vyhledávat na kapitálových trzích investice s optimálním poměrem rizika a výnosu. Výstupem předmětu je postupová práce.

Anotace předmětuPředmět seznámí studenty se základními principy investování na finančních trzích, důraz klade na akciové trhy. Student se zaměří na tzv. teorii efektivních trhů, věnuje se psychologickým faktorům, které mohou ovlivňovat pohyby tržních cen, osvojí si praktické dovednosti, které investorovi umožňují úspěšné investování. Podstatou kurzu je tzv. hodnotový screening akcií, který je základem investiční strategie, která je založená na vyhledávání podhodnocených akciových titulů.

  • Základní principy investování
  • Akciové trhy
  • Teorie efektivních trhů
  • Screening akcií

Predmety

Zvolte kvalitní ONLINE STUDIUM na CARDIFF ACADEMY SE, které Vám nabídne prakticky zaměřené studium v nejvyšší kvalitě.