FIN401

Manažerské účetnictví a controlling

Manažerské účetnictví a controlling
Tento předmět si klade za cíl vymezení obsahu manažerského účetnictví, které slouží k internímu rozhodování. Dále vysvětluje význam výkonového a odpovědnostního účetnictví pro řízení nákladů a zisku a zajištění kvalitních podkladů pro efektivní controlling ve společnosti. Výstupem předmětu je postupová práce.

Anotace předmětuModerní manažerské účetnictví dnes představuje komplexní systém informací a ukazatelů, které charakterizují činnosti společnosti ve srozumitelné a uživatelsky přístupné podobě.

Rozdílný přístup externích a interních uživatelů k účetním informacím a odlišnost systému kritérií hodnocení podnikatelského procesu, který používají, vedou k odlišnostem účetních informací finančního a manažerského účetnictví.

Charakteristickou vlastností informací finančního účetnictví je dodržování pevně legislativně stanovených pravidel, která garantují externím uživatelům spolehlivou vypovídací schopnost účetních informací, jejich srovnatelnost v čase a mezi podniky. Z hlediska časové orientace zobrazují informace finančního účetnictví pouze skutečně dosažené výsledky.

  • Finanční účetnictví
  • Manažerské účetnictví
  • Controlling
  • Nákladový reporting
pexels-ron-lach-8036324

Zvolte kvalitní ONLINE STUDIUM na CARDIFF ACADEMY SE, která Vám nabídne prakticky zaměřené studium v nejvyšší kvalitě.