FIN201

Finanční plánování a optimalizace řízení

Finanční plánování a optimalizace řízení
Cílem předmětu je objasnění problematiky finančního řízení podniku, konkrétně v oblasti řízení likvidity a cash flow. Studentům jsou představeny základní principy řízení likvidity a jednotlivé úkoly cash managementu. Vymezí pojem cash flow a jednotlivé přístupy a metody plánování a řízení cash flow podniku. Výstupem předmětu je postupová práce.

Anotace předmětuPojem finanční řízení představuje podstatnou činnost v podnikovém managementu. Finance podniku musí být řízeny v souladu s vizí a strategií podniku a s jednotlivými podnikovými procesy tak, aby byly cíle podnikání naplněny.

Primárním cílem podnikání, který je výchozí pro finanční řízení a rozhodování podniku, se v poslední době stává maximalizace tržní hodnoty firmy při udržování dostatečné úrovně likvidity podniku, a to nejen pro podnikatelské subjekty zaměřené na ziskovou stránku podnikání.

K naplnění tohoto primárního cíle management podniku formuluje vhodnou finanční strategii a provádí právě finanční plánování.

  • Finanční řízení
  • Formátování finanční strategie
  • Faktory finančního plánování
  • Řízení likvidity podniku
pexels-ron-lach-8036324

Zvolte kvalitní ONLINE STUDIUM na CARDIFF ACADEMY SE, která Vám nabídne prakticky zaměřené studium v nejvyšší kvalitě.