OBP201

Závazkové vztahy

Závazkové vztahy
Studenti budou mít možnost nahlédnout do problematiky obchodních závazkových vztahů s důrazem na obecnou část závazkových vztahů, jejíž obecné vymezení platí pro většinu závazkových vztahů. Dále se seznámí se zajištěním a promlčením práv v obchodních závazkových vztazích, a zejména v kontextu nového občanského zákoníku. Výstupem předmětu je postupová práce.

Anotace předmětuStudenti se v předmětu seznámí se smluvními typy NOZ, jejich souvislostí a návazností na občanský a obchodní zákoník  a na jeho terminologickými změnami. 

  • Obchodní závazkové vztahy – obecně
  • Dělení obchodních závazkových vztahů dle obchodního zákoníku
  • Právní úprava obchodních závazkových vztahů
  • Vedlejší ujednání při kupní smlouvě

Predmety

Zvolte kvalitní ONLINE STUDIUM na CARDIFF ACADEMY SE, které Vám nabídne prakticky zaměřené studium v nejvyšší kvalitě.