OBP501

Insolvenční řízení

Insolvenční řízení
Studenti se seznámí s právní úpravou řešení úpadku a způsobech řešení. Podívají se na insolvenční právo a insolvenční zákon. Absolvent předmětu se orientuje v průběhu insolvenčního řízení, postavení účastníků, soudu a správce a o způsobech řešení. Kromě toho se seznámí s nařízeními Evropské Unie, která se týkají insolvencí. Výstupem předmětu je postupová práce.

Anotace předmětuPrávní úprava řešení majetkových poměrů dlužníka, který je v úpadku, patří k tradičním úpravám obsaženým v právních řádech států s tržní ekonomikou.

Proto jsou vymezení pojmu úpadku, průběhu insolvenčního řízení, jakož i stanovení způsobů, jakými lze úpadek řešit, důležitým hlediskem pro dlužníka a jeho věřitele.

  • Právní úprava řešení majetkových poměrů dlužníka
  • Procesními subjekty v insolvenčním řízení
  • Základní charakteristika jednotlivých způsobů řešení úpadku
  • Konkurs, neplatný konkurs, reorganizace a řešení

Predmety

Zvolte kvalitní ONLINE STUDIUM na CARDIFF ACADEMY SE, které Vám nabídne prakticky zaměřené studium v nejvyšší kvalitě.