OBP301

Soutěžní právo

Soutěžní právo
Studenti se seznámí s oblastí soutěže, která se nachází každodenně v jakékoliv hospodářské činnosti. Seznámíme se s jejími pravidly i narušováním. Absolvent si je vědom významu hospodářské soutěže, s prvky zneužívání účasti v ní, jednotlivými skutkovými podstatami nekalé soutěže a s právními prostředky pro její ochranu. Výstupem předmětu je postupová práce.

Anotace předmětuFunkčnost hospodářských soutěží je v zájmu státu a ekonomiky, proto je třeba ji chránit. Narušení takové soutěže negativně ovlivňuje trh a tím i celé hospodářství. 

Studenti se seznámí s pojmem nekalá soutěž, jeho vlivem na hospodářský trh a charakterem.

  • Hospodářská soutěž a soutěžní právo
  • Skutkové podstaty narušení hospodářské soutěže
  • Další veřejnoprávní aspekty práva hospodářské soutěže
  • Právní prostředky ochrany proti narušení hospodářské soutěže

Predmety

Zvolte kvalitní ONLINE STUDIUM na CARDIFF ACADEMY SE, které Vám nabídne prakticky zaměřené studium v nejvyšší kvalitě.