OBP101

Právo obchodních korporací

Právo obchodních korporací
Studenti získají přehled o obchodních společnostech, díky kterým lze realizovat podnikatelské zájmy. Seznámí se s principy a pravidly založení, vzniku i zrušení, a to včetně základních informací o evropských typech společností. Hlavním cílem předmětu je poskytnout typologii obchodních společností, představit charakteristiku a varovat před možnými komplikacemi. Výstupem předmětu je postupová práce.

Anotace předmětuObchodní společnost je ukázkový protipól fyzických osob, které v rámci podnikání vystupují pod vlastním jménem a jednají vždy osobně, případně se zástupci, a to bez ohledu na to, zad jsou v OR. 

Na rozdíl od nich se obchodní společnost zapisuje do obchodního rejstříku jako firma, tedy název, a jedná za ni jejich zástupce. 

  • Typy obchodních společností
  • Základní pojmy práva obchodních společností
  • Proces založení společnosti, jednání za společnost
  • Obchodní společnosti z pohledu evropského práva

Predmety

Zvolte kvalitní ONLINE STUDIUM na CARDIFF ACADEMY SE, které Vám nabídne prakticky zaměřené studium v nejvyšší kvalitě.