Doc. PhDr. Slavomír Magál, CSc.

Lektor

Doc. PhDr. Slavomír Magál, CSc. se zabývá mediální a marketingovou komunikací na teoretické i praktické úrovni. Zkušenosti z působení v mezinárodních marketingových a reklamních agenturách implementuje do vzdělávacího procesu. Primární oblastí výzkumu jsou výrazové prvky a semiotická východiska při tvorbě audiovizuálních komunikačních prostředků, kreativita v marketingu a v marketingové komunikaci.

Absolvoval VŠMU a UK v Bratislavě. Dvacet let působil jako vedoucí kateder masmediální a umělecké komunikace. Absolvoval studijní pobyty na Oxford University a University of Southern California v Los Angeles. Přednášel v Tokiu, Singapuru, Moskvě, Londýně, Dubaji, Bankoku, Kuala Lumpure a ve Florencii.

Je editorem mnohých uměleckých publikací a vedoucím kreativních projektů v rámci akademické spolupráce a programů Evropské Unie.

Zajímá se o sémiotiku v marketingové komunikaci, audiovizuální komunikační prostředky a jejich účinky a o výrazové prvky budování značky.