Ing. et Mgr. Aleš Bukovský, MSc., DBA

Lektor

Ing. et Mgr. Aleš Bukovský, MSc., DBA, expert na realitní trh a obchodování s nemovitostmi, svou profesní dráhu zahájil jako makléř cenných papírů v ČSOB v Plzni. Následně své manažerské schopnosti prohluboval ve švýcarské nadnárodní potravinářské firmě Nestlé ve funkci Sales Managera. Po roce 2002 zasvětil svůj život řídící práci v oblasti Real Estate. Z pozice spoluvlastníka portfolia bytových a nebytových prostor, zastává funkci manažera správy nemovitostí.

Je absolventem stávající Jihočeské univerzity, kde studoval specializované studium management. Po škole působil při studijním pobytu na Ústavu krajinné ekologie ČSAV v Českých Budějovicích. Byl součástí týmu pracujícím na projektu s názvem Krajině ekologický paradox – venkovská sídla jako biocentra. Od obyvatel sídel dotčených výzkumem zjišťoval názory pomocí dotazníkového šetření. Získaná data třídil a vyhodnocoval z hlediska společenské vědy sociologie. Své manažérské vědomosti si prohloubil dalším studiem na vědeckých a vzdělávacích institucích a školách.

Od roku 2006 se věnuje literární tvorbě. V publicistice se věnuje tématům z manažerské, veřejnosprávní, agrární odbornosti a správy nemovitostí. Působí v komunální politice. Na řízení obce se podílí z pozice místostarosty.