JUDr. Jana Boháčková Švábová, Ph.D., LL.M, MBA

Lektorka
JUDr. Jana Boháčková Švábová, Ph.D., LL.M, MBA je absolventkou Právnické fakulty Karlovy Univerzity v Praze, na které kromě magisterského vzdělání Právo a právní věda získala oba doktoráty (JUDr., Ph.D.) v oblasti obchodního práva. V rámci svého dalšího profesního vzdělávání získala LL.M. v oboru trestněprávních činností a managerské vzdělání MBA se zaměřením na Start-upy a entrepreneurship.

Ve své profesní praxi působila v mezinárodních advokátních kancelářích a nadnárodních korporacích, nyní je advokátkou ve vlastní advokátní kanceláři se zaměřením na obchodní, občanské, trestní právo a sporovou agendu. V akademické sféře současně působí jako odborná asistentka na katedře práva na Provozně ekonomické fakultě ČZU v Praze a dále vyučuje na Panevropské univerzitě v Praze. Svoji praktickou, vědeckovýzkumnou, pedagogickou a publikační činnost zaměřuje do občanského, obchodního práva a částečně do práva trestního. Určitým zaměřením představuje právní postavení podnikatelů (věřitelů), což je i tématem knihy Průvodce věřitele. Praktické a přehledné postupy (Grada). Jako členka několika odborných společnostech zaměřených na civilní a trestní právo se pravidelně účastní odborných konferencí s prezentací odborných příspěvků zaměřených na uvedené právní oblasti.